บัญชีรายรับรายจ่าย

ยอดบริจาครวม218,233.67

รายจ่าย

Mask N9540 ชิ้น7,000.04
Coverall คุณโบว์100 ชุด25,000.00
Coverall แพง+ด่วน20 ชุด14,300.00
Coverall ตั้ม อย่างดี100 ชุด62,600.04
Nitrile Gloves1200 คู่2,010.00
เสื้อกาวน์น้ำ100 ชุด14,885.00
รองเท้าบู๊ต  15 คู่1,500
รองเท้าแตะ5 คู่500
TERUMO C20510 ชิ้้น10,794.00
TERUMO C20510 ชิ้้น12,005.00
หน้ากาก KN95 + บริจาค 1K500 ชิ้น38,980.40
เสื้อกาวน์น้ำ Cover Me100 ชุด15,000.00
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด204,574.48
เงินคงเหลือ13,659.19

ตอนนี้ขอเป็นการแนบรายการเดินบัญชีในช่วงแรกมาให้ก่อนครับ ที่เหลือจะมาเพิ่มเติมให้อีกครั้งครับ

ปายต้องรอด

ข้อมูลความช่วยเหลือให้ร.พ. ปาย

Proudly powered by WordPress & SeedThemes