ปาย.ต้องรอด

PAI.TONGROD.COM

เว็บไซต์นี้จะรวบรวมข้อมูลทั้งการบริจาคและจัดหาสิ่งของให้โรงพยาบาลปาย เพื่อร่วมสู้ภัยโควิด-19 – อัปเดตรายวัน

อัปเดตล่าสุด 22 เมษายน 2563 14:00 น.

ยอดบริจาครวม218,233.67
ยอดค่าใช้จ่าย204,574.48
คงเหลือ13,659.19

สิ่งของที่โรงพยาบาลต้องการ

หน้ากาก N95

มีเพียงพอแล้ว

ชุดหมีแพทย์

มีเพียงพอแล้ว

กาวน์กันน้ำ

มีเพียงพอแล้ว

ถุงมือไนไตร์

มีเพียงพอแล้ว

ถุงหุ้มเท้า

ไม่มีของ ใช้ถุงก๊อบแก๊บ

Face Shield

มีเพียงพอแล้ว

แอลกอฮอล์ เจล

มีเพียงพอแล้ว

TERUMO C205

มีเพียงพอแล้ว

ปายต้องรอด

ข้อมูลความช่วยเหลือให้ร.พ. ปาย

Proudly powered by WordPress & SeedThemes