หน้ากาก N95

มีเพียงพอแล้ว

ต้องเป็นมาตรฐาน N95 ไม่เอาที่เทียบเคียง

มีของ 60 ต้องใช้เดือนละ 300

จำนวนโดยสถานะ
40ทีมต้องรอดร.พ. ได้รับของแล้ว
100พี่อ้อ Jittaรอจัดส่ง ถึงปลายเม.ย.
500ทีมต้องรอดรอจัดส่ง ถึงสิ้นเดือนเม.ย.

ปายต้องรอด

ข้อมูลความช่วยเหลือให้ร.พ. ปาย

Proudly powered by WordPress & SeedThemes